L-karnitin effektiv medicin mot ADHD

Hälften av barn som lider av ADHD reagerar positivt på L-karnitin, enligt en holländsk studie som publicerades 2002 i Leukotrienes and Essential Fatty Acids. De barn som inte hjälps av L-karnitin absorberar förmodligen aminosyran sämre.


Acetyl-L-Karnitin antas förbättra hjärncellsfunktion genom att underlätta förbränningen av fettsyror, som hjälper hjärn- och nervceller att bevara sitt membran.


Holländska forskare vid Westfriesgasthuis och Erasmus University undrade om L-karnitin också kunde bidra till att minska hyperaktivt beteende hos barn. Liksom acetyl-L-karnitin, L-karnitin hjälper också celler att bränna fettsyror. Dessutom kan administration av L-karnitin öka koncentrationen av acetyl-L-karnitin i kroppen.


Det är därför forskarna utförde ett experiment på 22 pojkar i åldern 6-13, som alla hade diagnosen ADHD. Forskarna gav pojkarna en flytande L-karnitinberedning två gånger om dagen efter måltider. Pojkarna fick 100 mg L-karnitin per kg kroppsvikt, med en maximal dos på 4 g L-karnitin per dag.


De gavs aminosyran under en period av åtta veckor. Forskarna gav också pojkarna placebo under en annan period på åtta veckor.


Före och efter åtta veckors perioderna fick forskarna pojkarnas föräldrar att fylla i Child Behavior Checklist. Psykologer använder denna enkät för att avgöra om ett barn har ADHD. Hälften av barnen reagerade positivt på L-karnitin; drygt tio procent reagerade positivt på placebo.


Figuren nedan visar barnens poäng före och efter användande av l-karnitin. Forskarna delade in barnen i “responders” och “non-responders”. De avslöjar inte hur barnen reagerade på placebo. De genomsnittliga poängen för holländska barn utan ADHD visas i jämförelse.
För “responders”, de som svarar bra på substansen, minskade ADHD-symptom med 20-65 procent.
När forskarna analyserade pojkarnas blod, fann de att de som svarade bra hade högre nivåer av L-karnitin och acetyl-L-karnitin än den icke-svarande gruppen.
Exklusivt rabatterbjudande:
L-karnitin på Gymgrossisten.comKälla: