Taurin ger ökad testosteron och sexlust

Män som är oroliga över deras åldersrelaterade minskning av testosteron och sexuella prestanda, kan reagera positivt på kosttillskott som innehåller taurin. Djurstudier som publicerats av forskare vid Shenyang Agricultural University i Kina i Advances in Experimental Medicin and Biology tyder på att detta kan vara fallet.


Strängt taget är taurin ingen aminosyra, men eftersom kosttillskottsindustrin och dietister hänvisar till det som sådan, så kommer vi för enkelhetens skull att göra samma sak i detta inlägg.


Organ som lever, hjärna och testiklar syntetiserar taurin, men produktionen går ner när vi åldras. I tidigare publikationer visade forskarna att taurintillskott ökade utsöndringen av LH (luteiniserande hormon) och testosteron i labbråttor. I sin nya publikation, går kineserna vidare till nästa steg i sin forskning.


Forskarna gjorde ett experiment med tre grupper av äldre labbråttor, 20 månader gamla. En grupp fick dricksvatten som bestod av 1 procent taurin [Tau] under två månader; en annan grupp fick dricksvatten som innehöll en procent beta-alanin [b-Ala]. I teorin kan höga koncentrationer av beta-alanin få celler att eliminera taurin. En tredje grupp fick ingen tillskott [Con].


Vi är inte säker på vad den exakta mänskliga motsvarigheten av de doser som användes skulle vara, men en försiktig uppskattning är omkring 7-8 g per dag. Huruvida denna dos är säker på lång sikt vet vi inte.


Efter tillskottsperioden satte forskarna råttorna i en bur med könsmogna honor och sedan räknade antalet gånger djuren hade en erektion [ERF], hur hur ofta de.. ja, satt på honorna [MF].


ERF = Erektionsfrekvens;
MF = Sexfrekvens; IF = Tillträdesfrekvens;
EJF = Ejakulationsfrekvens.
En del av förklaringen till råttornas ökade sexuella kapacitet visas i bilden ovan. Koncentrationen av enzymet NO-syntas, och framför allt av NO, ökade i penis för råttorna som hade givits taurin. Så taurin är en NO-booster.


En annan del av förklaringen till de pro-sexuella effekterna av taurin är hormonell. Taurintillskott resulterade i ökad produktion av testosteron, LH och GnRH i råttorna. Det hade ingen effekt på estradiol eller FSH-nivå.
Forskarna tror att den ökade NO-koncentrationen i penis är en följd av den högre testosteronnivån i taurin-gruppen. Testosteronnivån ökade med drygt 20 procent.


"Den aktuella studien visade att taurin tillskott kan öka sexuell respons och funktion, stimulera utsöndringen av GnRH, LH och testosteron, och höja penis NOS och NO-nivån i äldre råttor", är slutsatsen forskarna drar.

Exklusivt rabatterbjudande: