Överviktiga män mer maskulina och fertila efter viktnedgång

Feta män är mindre maskulina. Det extra fettet de bär på feminiserar deras hormonbalans och minskar deras testosteronnivå. Men om feta män går ner i vikt, ökas deras testosteronnivå.


Fettceller syntetiserar enzymet aromatas, och aromatas omvandlar testosteron, det manliga könshormonet, till estradiol, det kvinnliga könshormonet. Ju mer fett, desto mindre testosteron och mer estradiol cirkulerar i kroppen.


Eftersom estradiol berättar för hjärnan att det finns massor av steroidhormoner som cirkulerar i blodet, reagerar hjärnan genom att minska mängden av LH och FSH den utsöndrar. LH och FSH stimulerar produktionen av testosteron och spermier i testiklarna. Om det finns lägre nivåer av dessa två hormoner, sjunker testosteronnivån ytterligare och spermiekvaliteten försämras också. Vissa studier tyder på att det finns en koppling mellan övervikt och nedsatt fertilitet och sexuella problem.


Lösningen? Gå ner i vikt! Men för att bli riktigt övertygad vill du nog se en studie som visar att feta män blir manligare efter att ha förlorat vikt. Danska endokrinologer vid Aarhus universitet gjorde ett experiment med 43 män i åldern mellan 20 och 59, med ett BMI högre än 33.


Männen följde en 14-veckors kost och träningsprogram för att gå ner i vikt. Innan de startade programmet, mätte forskarna männens hormonnivåer och spermiekvalitet. Tabellen nedan visar att ju högre BMI, desto sämre var värdena.


Forskarna upprepade mätningarna efter att försökspersonerna hade slutfört programmet. I tabellen ovan är de statistiskt signifikanta effekterna skuggade, som visar att viktminskning gjorde män mer fertila och höjde nivån av testosteron.


"I denna studie konstaterade vi att den förändrade androgen profilen tenderade att förbättra efter viktminskning och att viktminskning kan potentiellt leda till förbättrad spermakvalitet", skriver forskarna.

Exklusivt rabatterbjudande:
Fettbrännare på Gymgrossisten.comKälla: