Förhindra utbrändhet med en halvtimmes meditation

Om du är utsatt för ständig stress och oroar dig för risken att drabbas av depression eller en utbrändhet, kanske du bör överväga meditation. Forskare vid Kaiser Permanente Northwest rapporterar i The Permanente Journal att en halvtimme meditation om dagen skyddar lärare mot utbrändhet.


Maharishi Mahesh Yogi introducerade Transcendental Meditation till väst för omkring femtio år sedan, och byggde upp ett helt imperium runt det. Transcendental Meditation är en enkel meditations teknik som minskar stress. Studier har visat att meditation två gånger om dagen i 15-20 minuter räcker för att minska produktionen av stresshormoner och sannolikheten att drabbas av stressrelaterad sjukdom.


I Sverige och i många andra länder upplever en stor del av lärare stor stress i sin vardag. Forskarna genomförde ett experiment på fyrtio av dessa lärare, som alla hade flera års erfarenhet inom yrket. Hälften av dem utgjorde kontrollgruppen, och fortsatte sitt arbete som vanligt. Den andra hälften fick lära Transcendental Meditation och mediterade hemma två gånger om dagen i 15-20 minuter under en fyra månadersperiod.


Före och efter fyramånadersperioden mätte forskarna mängden stress, depression och sannolikheten för utbrändhet genom standardiserade frågeformulär. Figuren nedan visar att de lärare som mediterade gjorde framsteg på alla tre frågor.Slutsats
"Studien har viktiga implikationer för att minska psykisk ohälsa och utbrändhet bland lärare och stödpersonal", skriver forskarna. "Detta, i sin tur, kan påverka både klassrumsundervisning och mental och fysisk hälsa. Resultaten tyder på att ytterligare studier av Transcendental Meditation i andra stressiga arbetsmiljöer, till exempel inom hälso- och sjukvård, kan vara motiverat."

Hälsoprodukter på Gymgrossisten.com


Källa: