Kreatin ökar din livslängd

Kreatin förlänger livslängden på friska möss med tio procent, enligt forskare vid tyska nationella forskningscentret för miljö och hälsa i publikationen Neurobiology of Aging.

Forskarna matade ett-åriga möss en kost som innehöll en procent kreatin. En kontrollgrupp fick vanlig mat. Forskarna noterade sedan åldern mössen nådde. Möss blir normalt sett cirka två år gammal.

Nedan kan du se effekten av kreatin på livslängden hos djuren.

Forskarna använde honmöss i deras experiment. Kvinnliga organismer åldras långsammare än manliga. Forskarna räknar därför med att de erhöll större effekter än vad de skulle ha gjort ifall de hade använt handjur.

Den friska livslängden ökade med nio procent i de som fått kreatintillskott. Mössen i kontrollgruppen hade i genomsnitt 563 friska dagar i livet, medan mössen i kreatingruppen hade 613.


Forskarna fick idén till experimentet efter att hoppingivande djurstudier utfördes där livslängden på möss med Parkinsons och Huntingtons sjukdom förlängdes på grund av kreatin. De undrade om kreatin också skulle skydda hjärnan hos friska möss mot åldrande.

När hjärnor - och inte bara hjärnor - åldrar, ökar mängden av "åldrande pigmentet" lipofuscin i hjärnvävnaden. Lipofuscin är därför en markör för åldrande. Tyskarna upptäckte att hippocampus hos mössen i kreatingruppen innehöll mindre lipofuscin.


Hippocampus består av känslig vävnad som spelar en viktig roll i att lagra ny information. Effekten kan förklara varför mössen i kreatingruppen hade ett bättre minne i hög ålder än mössen i kontrollgruppen. De äldre mössen i kreatingruppen blev också fysiskt mer aktiva och blev bekant med sin omgivning snabbare när forskarna placerat dem i en ny bur.

Forskarna är entusiastiska över deras studie. "Eftersom det inte finns några verkliga säkerhetsproblem, kanske kreatin har potential att bidra till en sunt åldrande", konstaterar de.
Källa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17416441