Manlig orgasm ger längre liv

För var hundrade orgasm en man får under ett år, minskar han sin chans att dö med 36 procent. Epidemiologer vid University of Bristol kom till denna slutsats i en studie som publicerades 1997. Vanligt sex halverar mäns chans att dö, visar forskningsstudien.

De brittiska forskarna baserar sina argument på data från Caerphilly studien, där nästan tusen män övervakades i tio år. Caerphilly studien startade i början av åttiotalet. Männen som deltog var mellan 45 och 60 år gamla när studien startade.

Forskarna var intresserade av att veta om det fanns ett samband mellan sexuell aktivitet och hälsa, så de frågade män hur många orgasmer som de hade. Antalet som nämnts är en bra indikator för manlig sexuell aktivitet, har tidigare forskning visat.

Forskarna delade upp testpersonernas aktivitet i tre nivåer: mindre än en orgasm i månaden var "låg", två orgasmer i veckan eller mer var "hög", med en "medium" kategorin däremellan.

Tabellen nedan visar förhållandet mellan antalet orgasmer och död.

Männen hade färre orgasmer i takt med att deras ålder ökade.

Det kan ha varit så att män når klimax mindre ofta eftersom de har mer ohälsosam livsstil, ifall de till exempel röker mer eller har högre blodtryck, eller helt enkelt för att de är äldre. Men när epidemiologerna filtrerades ut dessa faktorer, återstod det positiva sambandet mellan orgasm och överlevnad. Dödligheten hos män som hade en orgasm två eller flera gånger i veckan var hälften så stor som hos de män som hade orgasm mindre än en gång i månaden.

Baserat på deras resultat, kunde de brittiska forskarna räkna ut att en ökning på 100 orgasmer per år minskade mäns chans att dö med 36 procent.