Kroppsbyggare utvecklas snabbare med CLA

Man ska inte överdriva effekterna av CLA, men det fungerar enligt denna kanadensiska studie. Kroppsbyggare erhåller mer muskelmassa och förlorar mer fett om de tar 5 gram CLA per dag, skriver idrottsforskare vid University of Saskatchewan i Medicine & Science in Sports & Exercise.


CLA har tidigare gett fantastiska resultat i djurstudier, men fettsyran har endast gett hyfsade resultat i människostudier. År 2002 publicerade den namnkunnige Richard Kreider resultaten av en studie där CLA var effektlöst, och sedan dess har få forskare vågat röra substansen.


Kanadensarna gör dock ett tappert försök i sin artikel. Kreiders försökspersoner tränade förmodligen inte speciellt hårt, skriver de. Kanadensarna lät, i deras studie, sjuttio försökspersoner träna i 7 veckor under uppsikt av en coach. Försökspersonerna tränade tre gånger i veckan. I varje träningspass gjorde de 12 övningar, som alla täckte de stora muskelgrupperna.


Hälften av försökspersonerna tog CLA, och den andra hälften tog placebo. Effekterna på muskel- och fettmassa visas nedan.Forskarna misstänker att CLA har en antikatabolisk effekt. De baserar sin argumentation på figuren nedan, som visar att CLA-användare hade mindre 3-metylhistidin i urinen än placeboanvändare. Aminosyran 3-metylhistidin finns bara i muskelprotein. Den frigörs när musklerna är skadade.
Försökspersonernas styrka gick upp snabbare när de tog CLA, men effekterna var inte statistiskt signifikanta.


Sammanfattningsvis: CLA fungerar.

Exklusivt rabatterbjudande: