Spirulina mer anabolt än kasein

Foto: sweetonveg@Flickr


Skulle det inte vara fantastiskt - och inte bara för miljön utan även för industrin - om vi började äta spirulina i stället för kött. Spirulina består av 65 procent protein.


Men är det proteinet bra för oss? Ja, säger forskare vid Sao Paulo State University i Brasilien. Det kan till och med vara så att spirulina är bättre för dina muskler än mejeriproteinet kasein.


Forskarna gjorde försök med råttor som var trettio dagar gamla i början av experimentet. Experimentet varade till råttorna var nittio dagar gamla - den ålder då råttor blir vuxna.


Forskarna delade upp sina försöksdjur i två grupper: en grupp fick en diet där proteinerna - sjutton procent av det totala energiintaget - kom från kasein. Den andra gruppen fick sitt protein från spirulina. I övrigt var dieterna identiska.


Råttorna i spirulinagruppen åt lite mindre än råttorna i kaseingruppen, men skillnaden var inte statistiskt signifikanta.


När forskarna undersökte råttornas muskler, noterade de skillnader. Produktionen av muskelprotein i vaden (soleusmuskeln) var högre i Spirulina gruppen. Grafen nedan visar detta.
I en annan vadmuskel, gastrocnemius, hade råttorna i spirulinagruppen även byggt upp mer av motorproteinet myosin. Se grafen nedan.
Spirulina ökade dock hastigheten av muskelnedbrytning, även om effekten inte var statistiskt signifikant.


Man kan förvänta dig att råttorna i spirulina gruppen hade byggt upp mer muskler, men forskarna kunde inte säga något om detta eftersom de inte undersökte denna aspekt.

Spirulina på Gymgrossisten.com