Styrketräning effektiv medicin mot schizofreni

Om personer med schizofreni utför ett timslångt träningspass två gånger i veckan kommer deras symptom att minska. Forskare vid det federala universitetet i Rio de Janeiro skrev om detta i en studie som kommer publiceras i Revista Brasileira de Psiquiatria.


Schizofreni
Schizofreni är en av de allvarligaste psykiska sjukdomarna inom psykiatrin. Personer som lider av schizofreni utvecklar realistiska och ofta skrämmande hallucinationer som är så störande att det ofta blir omöjligt att fungera som normalt. Schizofrenidrabbade hör röster, och ser och luktar saker som inte finns.


Schizofrena personer vars fantasivärld tar över är ofta oförmögna att tänka klart, De kan bli hyperaktiva, aggressiva, paranoida, börja tro att de har övernaturliga kraf förföljelsemani.
Dessa är “positiva symtom”. Att symtomen kallas positiva betyder dock inte att de är ”bra”.


Hallucinationer kan undertryckas med antipsykotiska läkemedel, såsom klorpromazin, klozapin, olanzapin, risperidon, Seroquel och haloperidol.


Personer med schizofreni kan också utveckla “negativa symptom” - De kan bli känslomässigt och socialt tillbakadragna, börja uppvisa passivt beteende och tycka att det är svårt att engagera sig i abstrakt tänkande.


Många schizofrena upplever positiva och negativa symtom i cykler. Cykler under vilka negativa symtom dominerar, varvade med cykler där positiva symtom har övertaget. En fas med positiva symptom kallas även psykos.


Antipsykotika är mindre effektiva på att bekämpa de negativa symptom än de positiva symtomen på schizofreni. I själva verket kan antipsykotika ibland göra de negativa symptomen värre.


Studien
Brasilianarna gjorde ett experiment med 34 personer som lider av schizofreni, som alla använde läkemedel för att hålla sjukdomen under kontroll. Forskarna delade upp sina testpersoner i 3 grupper.


En kontrollgrupp [CTRL] gjorde ingenting alls under de 20 veckor som studien varade.


En annan grupp tränade två gånger i veckan under en timme med vikter i ett gym [Styrketräning]. Så denna grupp gjorde styrketräning enbart.


Den tredje gruppen tränade också i en timme två gånger i veckan. Denna grupp kombinerade styrketräning med konditionsträning [Kombinerad träning].


Vid tre tillfällen; Strax innan studien startade, halvvägs igenom, och i slutet av 20 veckor, fick brasilianarna sina testpersoner att med ett frågeformulära mäta sina positiva och negativa symptom.


Poängen förbättrats i de två försöksgrupperna. De patienter som gjorde styrketräning visade i synnerhet förbättring, som figuren nedan visar.
De försökspersoner som hade kombinerat styrketräning med konditionsträning träning visade också en viss förbättring. Men det var mindre tydligt än hos de personer som endast gjorde styrketräning.
Förklaring
Forskarna vet inte hur styrketräning lindrar schizofreni. Inledningsvis teoretiserade de att styrketräning skulle leda till en ökad koncentration av IGF-1 och BDNF. Tanken var att tillväxtfaktorer kan reparera defekter i hjärnan hos schizofrenidrabbade. Men forskarna kunde inte hitta någon ökning av IGF-1 eller BDNF i experimentgrupperna.


Slutsats
"Våra resultat tyder på att styrke- eller kombinerad träning förbättrar symtom [...] hos patienter med schizofreni", skrev en av forskarna.Exklusivt rabatterbjudande: